Skrót ZUS znają niemal wszyscy dorośli, jednak nie wszyscy potrafią go rozszyfrować. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo tak brzmi pełna nazwa instytucji, jest organem państwowym. Jego zadaniem jest koordynacja, nadzór i zarządzanie ubezpieczeniami społecznymi. Działa od czasów przed II wojną światową (1934 r.). 

Główne zadania ZUS-u

Jako instytucja finansowa ZUS zajmuje się zbieraniem składek na ubezpieczenia społeczne. Zakład prowadzi rozliczenia z osobami, które płacą składki, prowadząc konta zarówno wpłacających jak i ubezpieczonych. Dodatkowo czuwa nad obowiązkiem płacenia składek poprzez kontrole. Pobieranie i wyznaczanie wysokości składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenia zdrowotne i społeczne to także zadania ZUS-u, który prowadzi ewidencję emerytów i rencistów. Dla tych osób wydawane są legitymacje potwierdzające przyznanie  prawa do wypłaty miesięcznych świadczeń. Wiele kwestii dotyczących kwestii finansów społecznych przechodzi proces weryfikacji i opinii w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kolejnym zadaniem jest analiza i spekulacje w zakresie głównego celu Zakładu.

Kto płaci składki, a kto korzysta ze świadczeń ZUS?

Pieniądze wpłacane w ramach składek na ubezpieczenia społeczne nie przechodzą fizycznie przez ręce pracowników, jednak są przez nich opłacane. Dotyczy to osób, które są zatrudnione na umowie o pracę, umowie-zlecenie, a także właścicieli działalności gospodarczych. Grupy te mają prawo do korzystania ze świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy i wypadkowy, a przede wszystkim renta i emerytura. 

Wiele osób nie wie o tym, że opłacanych jest kilka składek: emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową, ale także składki zdrowotne, które są dysponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kolejne opłaty uiszcza się tytułem składki na Fundusze, np. Fundusz Pracy.

Skorzystać ze świadczenia można korzystając ze zwolnienia lekarskiego. W zależności od okoliczności, obliczany jest wymiar wypłat. L4 z tytułu choroby opłacane jest w wymiarze 80% pensji podstawowej, pobyt w szpitalu – 70%, wypadek w pracy, choroba w czasie ciąży, kandydatura na dawstwo organów, komórek i tkanek obliguje do wypłaty 100% świadczenia.

Najbardziej urazowe sporty
Leczenie na NFZ czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne? Co wybrać?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *