O tym, że zdrowie jest szlachetne i trzeba je cenić, pisali najwięksi poeci, np. Jan Kochanowski we fraszce „Na zdrowie”. Troska o samych siebie jest nieodłącznym elementem natury człowieka, dlatego każdy stara się zabezpieczyć swoją przyszłość. Częstą zagwozdką jest wybór między ubezpieczeniem zdrowotnym i pakietem medycznym. Która opcja jest lepsza?

Kilka słów o ubezpieczeniu zdrowotnym

Warto wiedzieć, że w Polsce wyróżnia się prywatne i państwowe ubezpieczenie zdrowotne. Państwowe dotyczy Narodowego Funduszu Zdrowia, zaś prywatne można nabyć osobno. Pierwszy jest dostępny dla wszystkich osób, które opłacają składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę- zlecenie są w tym wyręczeni przez pracodawcę- część kwoty brutto wynagrodzenia jest przekazywana bezpośrednio na konto w ZUS-ie. Osoby samozatrudnione- posiadacze działalności gospodarczych i rolnicy opłatę tę wnoszą samodzielnie. W przypadku właścicieli gospodarstw rolnych rozliczenie odbywa się za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ubezpieczenie zdrowotne państwowe daje możliwość skorzystania ze świadczeń w czasie choroby, hospitalizacji. Dodatkowo, osoby nim objęte otrzymują refundacje na leki, sprzęt ortopedyczny, a ich zabiegi operacyjne są także pokrywane z ubezpieczenia.

Prywatne i państwowe ubezpieczenie zdrowotne

Jak wiele osób wie, Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawsze spełnia oczekiwania pacjentów. Zdarza się, że odmawia się im pomocy, a kolejki na zabiegi operacyjne są długie nawet w pilnych przypadkach. W czasach pandemii na pewien czas zostały wstrzymane zabiegi. Rozwiązaniem problemów pacjentów okazały się po raz kolejny placówki prywatne, które realizują odpłatnie zabiegi i usługę hospitalizacji. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dało możliwość odbycia operacji medycznej ubezpieczonym, refundując całkowicie lub częściowo konieczne koszty. Na stronie internetowej https://ctu.pl/ , która oferuje polisy, można znaleźć ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb przy jednocześnie zoptymalizowanej wysokości składki. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość korzystania także z zagranicznych placówek medycznych i ich usług. Przy rzadkich, ciężkich chorobach nie zawsze najlepsi specjaliści leczą w Polsce, dlatego jest to cenna informacja. Ponadto, wykluczenie z możliwości pracy w wyniku choroby jest zabezpieczone odszkodowaniem, najczęściej w wymiarze kwoty jednej, miesięcznej wypłaty. 

Czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *